Ogólny wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym spadł w ciągu miesiąca o 1,2 pkt. do poziomu +3,2 pkt. Jest wyższy do wartości sprzed roku o 4,8 pkt.

"Spadek wartości wskaźnika miał miejsce w firmach prywatnych. Publiczne odnotowały jego wzrost. Zwiększyły się salda produkcji i ogólnego portfela zamówień. Maleją zamówienia eksportowe. Zmalały także salda pytań o wielkość zatrudnienia i sytuację finansową przedsiębiorstw. Rosną ceny i zapasy. Poprawiły się natomiast opinie o ogólnej kondycji gospodarki polskiej" - napisano w badaniu.

"Oczekiwania na nadchodzące miesiące są pesymistyczne. Nadchodzi okres negatywnego oddziaływania czynników sezonowych" - dodano. (PAP Biznes)