Vistal Gdynia otrzymał wezwania do zapłaty od Credit Agricole i PKO BPWarszawa, 09.10.2017 (ISBnews) - Vistal Gdynia otrzymał wezwania do zapłaty 1,15 mln euro od Credit Agricole Bank Polska oraz do zapłaty 8,99 mln zł od PKO Banku Polskiego, podała spółka. Wezwanie do zapłaty 8,99 mln zł otrzymała także - od PKO BP - spółka zależna Vistal Stocznia Remontowa.

"Zarząd spółki Vistal Gdynia […] otrzymał od Credit Agricole Bank Polska S.A. (CABP) pismo datowane na 06 października 2017 r. zawierające informację o wypłacie na rzecz Duro Felguera S.A. kwoty w wysokości 1 145 000 euro z tytułu gwarancji bankowej. W związku z powyższym spółka została wezwana przedmiotowym pismem przez CABP do zapłaty kwoty 1 145 000 euro w terminie 3 dni roboczych od otrzymania przez spółkę przedmiotowego pisma" – czytamy w komunikacie.

Spółka otrzymała też od PKO Banku Polskiego wezwanie do zapłaty z tytułu umowy limitu kredytowego wielocelowego na kwotę 8 990 435,07 zł wg stanu na 6 października 2017 r.

"Ponadto zarząd spółki otrzymał dnia 09 października 2017 r. od PKO pisma skierowane do spółki zależnej Vistal Stocznia Remontowa sp. z o.o. związane z opisaną powyżej umową kredytu PKO wzywające do zapłaty jako dłużnika z tytułu hipoteki umownej ustanowionej na nieruchomościach położnych w Gdyni: GD1Y/00055996/6, GD1Y/00068008/8, GD1Y/00113764/6 oraz jako poręczyciela do spłaty zadłużenia w łącznej kwocie 8 990 435,07 zł wg stanu na dzień 06 października 2017 r. z tytułu umowy kredytu PKO" - czytamy dalej.

Zgodnie z pismami otrzymanymi od PKO BP, niespłacenie zaległości w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje, że PKO podejmie działania w celu uzyskania tytułu wykonawczego.

W ubiegłym tygodniu Vistal Gdynia złożył do sądu rejonowego w Gdańsku wniosek o ogłoszenie upadłości. Wcześniej spółka złożyła do sądu wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego.

Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal - to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w styczniu 2014 r. Grupa działa w segmentach infrastrukturalnym, marine i offshore, w tym infrastruktury portowej, budownictwa kubaturowego i energetyki.

(ISBnews)