PSL otrzymałoby 3 proc. głosów a partie: SLD, Partia Razem, Wolność Janusza Korwin-Mikkego po 2 proc.

W porównaniu do sondażu z września poparcie dla PiS wzrosło o 3 punkty proc. CBOS podaje, że "od początku lipca br. poparcie dla rządzącego ugrupowania zwiększyło się o 9 punktów, rosnąc systematycznie z miesiąca na miesiąc o 2-4 punkty procentowe; to najlepsze notowania PiS nie tylko po wyborach, ale w ogóle w historii tego ugrupowania".

Poparcie dla PO zmniejszyło się w październiku o 3 punkty proc. CBOS podaje, że "od lipca notowania najsilniejszego ugrupowania opozycyjnego obniżyły się o 6 punktów, przez ten czas partia Grzegorza Schetyny traciła w kolejnych sondażach systematycznie po 2-3 punkty procentowe".

W październiku notowania Kukiz'15 nie zmieniły się, podobnie jak notowania Nowoczesnej. CBOS podaje, że "już od dwóch miesięcy notowania obu partii nie zmieniają się".

Głosowanie na PSL zadeklarowało w październiku o 2 punkty proc. mniej niż w ubiegłym miesiącu. O 1 punkt proc. zmniejszyło się poparcie dla SLD. Notowania Partii Razem nie zmieniły się, a na ugrupowanie Wolność Janusza Korwin-Mikkego zagłosowałoby o 1 punkt proc. więcej badanych niż we wrześniu.

Tak, jak w poprzednim miesiącu, również w październiku 12 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć" na pytanie, na które ugrupowanie zagłosowaliby w wyborach.

Udział w wyborach parlamentarnych zadeklarowało w październiku 70 proc. respondentów (1 punkt proc. więcej niż we wrześniu). Pójście do urn wykluczyło 16 proc. badanych (o 2 punkty proc. mniej niż poprzednio), a 14 proc. (o 1 punkt proc. więcej niż w ubiegłym miesiącu) nie było zdecydowanych w kwestii uczestnictwa w głosowaniu.

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 5–12 października 2017 roku na liczącej 948 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. Grupa zdecydowanych wziąć udział w wyborach liczyła 667 osób.

Poniżej odpowiedzi osób deklarujących zamiar wzięcia udziału w wyborach.

rok 2015 2017 wyniki sondażowe
Partia Wyniki wyborów I II III IV V VI VII VIII IX X
Prawo i Sprawiedliwość 37,6 37 40 37 37 39 42 38 42 44 47
Platforma Obywatelska RP 24,1 16 17 19 26 26 21 22 20 19 16
Kukiz’15 8,8 8 8 9 9 7 9 8 8 8 8
Nowoczesna Ryszarda Petru 7,6 9 9 8 5 5 4 5 6 6 6
Sojusz Lewicy Demokratycznej 7,55* 6 5 4 4 4 4 5 4 3 2
PSL 5,13 5 3 5 4 4 3 3 4 5 3

* Wyniki dotyczące KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

>>> Czytaj też: Szydło w Bratysławie: Reforma UE nie może polegać na dostosowaniu się do jednej grupy państw