Odwrotna sytuacja wystąpiła na targowiskach, gdzie zarejestrowano spadek cen większości produktów roślinnych, wzrosły zaś ceny produktów zwierzęcych za wyjątkiem prosiąt na chów.

Na przestrzeni roku na obu rynkach wzrosły ceny większości podstawowych produktów rolnych. Najbardziej podrożało mleko - o prawie 30 proc. Niższe były tylko w skupie ceny jęczmienia, ziemniaków i żywca wieprzowego.

We wrześniu br. pszenica w skupie kosztowała 64,57 zł/dt (100kg), czyli zdrożała o 1,4 proc. wobec cen sprzed miesiąca i o 5,5 proc. w porównaniu z wrześniem 2016 r. Na targowiskach ceny pszenicy (79,38 zł/dt) w niewielkim stopniu odbiegały od notowanych przed miesiącem. Natomiast w stosunku do 2016 r. zboże zdrożało o 6,9 proc.

Za żyto w skupie płacono 53,73 zł/dt, tj. o 1,1 proc. więcej w porównaniu z sierpniem br. i o 7,1 proc. więcej w odniesieni do analogicznego okresu ub. roku. Ceny jęczmienia w skupie wzrosły o 2,7 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem do poziomu 62,08 zł/dt, ale były niższe niż przed rokiem o 1,7 proc.

Pszenżyto w skupie kosztowało 57,52 zł/dt i było droższe o 3,4 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca, a w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku o 3,3 proc. Ceny owsa wobec poprzedniego miesiąca wzrosły o 3,7 proc., a w odniesieniu do września 2016 r. o 1,4 proc. i wyniosły 51,68 zł/dt.

We wrześniu 2017 r. za ziemniaki w skupie płacono 27,74 zł/dt. W skali miesiąca ceny spadły o 18,8 proc., natomiast w skali roku potaniały o 5,2 proc. GUS wskazał, że "na wysokość cen wpływ miał sezonowy skup (bardzo tanich - 22,55 zł/dt) ziemniaków skrobiowych, których udział w skupie stanowił ok. 70 proc. Na targowiskach za 100 kg ziemniaków płacono 88,38 zł, tj. ok. 8 proc. mniej niż przed miesiącem, ale o 2,6 proc. więcej niż przed r.

Ceny żywca wieprzowego w skupie kształtowały się na poziomie 5,28 zł/kg i były nieznacznie niższe (o 0,2 proc.) zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak i takim samym okresem poprzedniego roku.

Za prosię na chów w obrocie targowiskowym płacono 189,35 zł/szt. Cena ta była niższa w stosunku do poprzedniego miesiąca o 3,7 proc., ale w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku wzrosła o 15,6 proc.

Ceny skupu żywca wołowego (6,31 zł/kg) w skali miesiąca zmalały o 0,9 proc., ale w skali roku wzrosły o 3,9 proc.

Ceny skupu drobiu rzeźnego w skali miesiąca zmalały o 0,3 proc, do 3,86 zł/kg, ale w stosunku do analogicznego okresu ub. roku wzrosły o 3,7 proc..

Za 1 hl (100 litrów) mleka płacono w skupie 144,95 zł, tj. o 3,8 proc. więcej niż przed miesiącem i o 29,6 proc. więcej niż przed rokiem. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska

edytor: Anna Mackiewicz