Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-10-30 6839,00 0,6% 6,3% 23,8% 41,6%
Miedź 3M USD/t 2017-10-30 6867,00 0,5% 6,0% 24,1% 41,8%
Ołów spot USD/t 2017-10-30 2398,25 -0,5% -3,8% 19,9% 16,9%
Ołów 3M USD/t 2017-10-30 2410,00 -0,5% -3,0% 19,5% 16,7%
Aluminium spot USD/t 2017-10-30 2143,00 -0,3% 3,0% 25,8% 24,7%
Aluminium 3M USD/t 2017-10-30 2163,00 -0,2% 2,9% 27,8% 25,8%
Cyna spot USD/t 2017-10-30 19557,00 -2,3% -6,2% -7,8% -6,2%
Cyna 3M USD/t 2017-10-30 19425,00 -2,3% -6,0% -8,0% -5,9%
Nikiel spot USD/t 2017-10-30 11630,50 0,7% 11,7% 16,7% 11,9%
Nikiel 3M USD/t 2017-10-30 11675,00 0,8% 11,2% 16,5% 11,9%
Cynk spot USD/t 2017-10-30 3271,00 1,3% 2,1% 27,9% 36,8%
Cynk 3M USD/t 2017-10-30 3209,00 1,2% 1,5% 24,6% 33,9%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-10-30 178,00 -0,2% -6,8% -21,2% -30,7%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-10-30 85,30 0,5% 10,6% 21,4% 22,3%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-10-30 664,50 0,1% 3,3% 7,2% 16,0%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-10-30 618,50 0,1% 3,6% 7,8% 17,4%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-10-30 578,32 2,0% 0,9% 10,2% 18,5%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-10-30 527,32 2,2% 0,3% 7,5% 17,3%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-10-30 332,75 0,9% 5,5% 5,2% 21,7%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-10-30 333,75 0,9% 5,0% 8,4% 29,5%

(PAP Biznes)