"Na rynku pracy od dłuższego czasu obserwujmy utrzymującą się wysoką podaż ofert pracy, zmniejszający się napływ nowych bezrobotnych, ale jednocześnie spadającą i niską liczbę osób wychodzących z bezrobocia w efekcie znalezienia pracy. Rośnie natomiast liczba osób dotychczas bezrobotnych, które obecnie nabywają praw emerytalnych" - napisano.

"Najbliższe miesiące zwykle nie są korzystne dla pracowników ze względu na spadek zatrudnienia przy pracach sezonowych, głównie w budownictwie, rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym. W ostatnich latach w okresie listopad – luty stopa bezrobocia wzrastała o 0,3 do 0,6 pkt. proc. W tym roku, wobec dużego zapotrzebowania na pracowników i wysokiej podaży ofert pracy, sezonowe wzrosty stopy bezrobocia mogą być znacznie mniejsze" - dodano.

>>> Czytaj też: Polska gospodarka jest centralnie sterowana. To sposób na wyjście z pułapki średniego rozwoju?