Zysk netto Asbis wzrósł r: r do 2,1 mln USD w III kw. 2017 r.Warszawa, 07.11.2017 (ISBnews) - Asbis Enterprises Plc odnotował 2,1 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,37 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 6,6 mln USD wobec 5,52 mln USD zysku rok wcześniej. EBITDA w III kw. 2017 r. wyniosła 7,17 mln USD w porównaniu do 6,06 mln USD w III kw. 2016 USD, co oznacza poprawę o 18,34%.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 372,79 mln USD w III kw. 2017 r. wobec 276,05 mln USD rok wcześniej.

"W III kw. 2017 spółka znacząco poprawiła swoje wyniki w porównaniu do III kw. 2016. Przychody wzrosły o 35%, podczas gdy koszty rosły wolniej, stąd rentowność netto poprawiła się o ponad 50% r/r" - czytamy w raporcie.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 3,12 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,99 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 943,12 mln USD w porównaniu z 773,47 mln USD rok wcześniej. EBITDA w I-III kw. 2017 wyniosła 16,15 mln USD w porównaniu do 13,93 mln USD w analogicznym okresie 2016.

"Znając wyniki III kw. 2017, dyrektorzy spółki wierzą, że w pozostałej części roku spółka będzie nadal osiągała dobre wyniki i zrealizuje prognozę finansową, zaś jeśli chodzi o przepływy pieniężne z działalności operacyjnej oczekuje się, że będą one dodatnie" - podano również.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)