Strata netto Kogeneracji zmniejszyła się r: r do 9,11 mln zł w III kw. 2017 r.


Warszawa, 10.11.2017 (ISBnews) - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja odnotował 9,11 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 29,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 8,47 mln zł wobec 32,79 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 148 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 124,65 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 105,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 81,62 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 717,14 mln zł w porównaniu z 694,99 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 73,28 mln zł wobec 110,05 mln zł zysku rok wcześniej.
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW.
(ISBnews)