Impexmetal odnotował 43,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 49,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 63,02 mln zł wobec 67,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem sięgnęły 839,59 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 724,36 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 115,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 110,08 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży ogółem w wysokości 2 545,05 mln zł w porównaniu z 2 208,22 mln zł rok wcześniej.

"W najważniejszych segmentach operacyjnych, przychody i wolumeny kształtowały się następująco:

- segment aluminium - przychody 890,8 mln zł (779,5 mln zł w analogicznym okresie 2016 roku), wolumeny 72,8 tys. ton (67,9 tys. ton po III kwartałach 2016 roku),

- segment miedzi - przychody 745,3 mln zł (675,9 mln zł w analogicznym okresie 2016 roku), wolumeny 37,5 tys. ton (37,8 tys. ton po III kwartałach 2016 roku)

- segment cynku i ołowiu - przychody 731,9 mln zł (533,9 mln zł w analogicznym okresie 2016 roku), wolumeny 64,8 (59,3 tys. ton w okresie po III kwartałach 2016 roku),

- segment handel - przychody 442,4 mln zł (447,7 mln zł w analogicznym okresie 2016 roku)" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 77,82 mln zł wobec 64,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew.

(ISBnews)