Zysk netto Rawlplug wzrósł r: r do 11,7 mln zł w III kw. 2017 r.


Warszawa, 13.11.2017 (ISBnews) - Rawlplug odnotował 11,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 10,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej ogółem (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej i podmiotom nieposiadającym kontroli) wyniósł odpowiednio: 13,39 mln zł wobec 11,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 19,21 mln zł wobec 16,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 189,37 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 177,41 mln zł rok wcześniej.
"W ujęciu kwartalnym, skonsolidowane przychody ze sprzedaży w III kwartale 2017 roku wyniosły 189 366 tys. zł i były o 6,7% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 19 205 tys. zł (wzrost o 15,6 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego), natomiast zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) osiągnął poziom 25 270 tys. zł i był o 12,1% wyższy niż w trzecim kwartale 2016 r. Grupa Rawlplug osiągnęła w III kwartale 2017 roku zysk netto w wysokości 13 392 tys. zł (wobec 11 927 tys. zł w analogicznym okresie 2016 r., wzrost o 12,3%).

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 29,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 32,64 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 543,34 mln zł w porównaniu z 528,97 mln zł rok wcześniej.
"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej po trzech kwartałach 2017 roku wyniosły 543 343 tys. zł i były o 2,7% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 45 898 tys. zł (spadek o 9,6 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego), natomiast zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) osiągnął poziom 64 266 tys. zł i był o 5,5% niższy niż w okresie trzech kwartałów 2016 r. Grupa Rawlplug osiągnęła w ciągu dziewięciu miesięcy 2017 roku zysk netto w wysokości 32 860 tys. zł (wobec 36 196 tys. zł w analogicznym okresie 2016 r., spadek o 9,2%)" - czytamy w raporcie.
W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniosła 4,06 mln zł wobec 4,49 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa Rawlplug zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu technik zamocowań, ich projektowaniem, produkcją i dystrybucją.
(ISBnews)