Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-11-13 6860,75 1,6% 0,0% 24,2% 23,8%
Miedź 3M USD/t 2017-11-13 6895,00 1,6% 0,2% 24,6% 24,3%
Ołów spot USD/t 2017-11-13 2514,00 0,0% -0,2% 25,7% 19,9%
Ołów 3M USD/t 2017-11-13 2523,00 0,2% -0,3% 25,1% 19,6%
Aluminium spot USD/t 2017-11-13 2089,10 0,2% -1,0% 22,6% 19,8%
Aluminium 3M USD/t 2017-11-13 2108,00 0,3% -1,2% 24,5% 20,8%
Cyna spot USD/t 2017-11-13 19606,00 0,4% -5,4% -7,5% -8,8%
Cyna 3M USD/t 2017-11-13 19500,00 0,4% -5,3% -7,7% -8,9%
Nikiel spot USD/t 2017-11-13 12432,00 3,1% 7,1% 24,8% 11,4%
Nikiel 3M USD/t 2017-11-13 12490,00 3,1% 6,6% 24,7% 11,4%
Cynk spot USD/t 2017-11-13 3242,00 -0,8% -1,6% 26,8% 31,9%
Cynk 3M USD/t 2017-11-13 3213,00 -0,2% -0,7% 24,7% 30,0%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-11-13 187,60 0,0% 3,3% -17,0% -39,3%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-11-13 86,35 -0,1% 2,8% 25,5% 15,9%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-11-13 699,25 -0,8% 9,6% 12,8% 33,9%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-11-13 653,25 -0,9% 10,4% 13,8% 37,2%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-11-13 597,09 -0,7% 5,8% 13,8% 38,0%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-11-13 550,09 -0,8% 7,5% 12,2% 39,1%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-11-13 355,75 -1,2% 9,7% 12,5% 51,7%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-11-13 352,75 -1,2% 11,0% 14,5% 52,5%

(PAP Biznes)