Albańczycy stanowią około 25 proc. liczącej 2,1 miliona mieszkańców ludności Macedonii. Ustawa rozszerzająca oficjalne używanie albańskiego na cały kraj ma ułatwić albańskiej mniejszości komunikowanie się w urzędach, szpitalach, sądach itd.

Poprzednia ustawa, która była rezultatem porozumienia pokojowego z 2001 roku, kończącego konflikt zbrojny między albańskimi rebeliantami a siłami rządowymi, przewidywała status albańskiego jako oficjalnego języka tylko w społecznościach z ponad 20-procentowym udziałem ludności albańskiej.

Opozycja twierdzi, że nowa ustawa nie przyczyni się do poprawy relacji między grupami etnicznymi. (PAP)