Zysk netto Dekpolu wzrósł r: r do 18,17 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 21.11.2017 (ISBnews) - Dekpol odnotował 18,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 5,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 24 mln zł wobec 6,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 199,74 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 62,56 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 24,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 14,72 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 358,65 mln zł w porównaniu z 159,59 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży po trzech kwartałach 2017 roku ukształtowały się na poziomie 358 654 tys. zł, czyli o 125% wyższym w porównaniu do przychodów uzyskanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jednocześnie grupa kapitałowa Dekpol w okresie od lipca do września 2017 r. osiągnęła 18 tys. zł zysku netto, co oznacza poprawę o ok. 236% względem tego samego okresu 2016 roku. W okresie objętym sprawozdaniem finansowym grupa prowadziła działalność analogiczną do prowadzonej w 2016 roku, tj. zajmowała się: generalnym wykonawstwem, działalnością deweloperską, produkcją osprzętu do maszyn budowlanych oraz produkcją konstrukcji stalowych" - czytamy w raporcie.

W ramach segmentu generalnego wykonawstwa grupa kapitałowa na koniec III kwartału 2017 r. realizowała kontrakty o łącznej umownej wartości ponad 446 mln zł netto. Do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o łącznej wartości ponad 326 mln zł netto. Wszystkie projekty są realizowane na zlecenie inwestorów prywatnych.

W ramach segmentu deweloperskiego grupa kapitałowa Dekpol notuje wysoką dynamikę rozwoju działalności. W pierwszych trzech kwartałach 2017 kontraktacja w rozumieniu umów przedwstępnych, deweloperskich oraz rezerwacyjnych wyniosła 687 lokali. Dla porównania w tym samym okresie poprzedniego roku kontraktacja była na poziomie 436 lokali, a w całym 2016 r. na poziomie 537 lokali. W przychodach segmentu deweloperskiego w pierwszych trzech kwartałach br. rozpoznana została sprzedaż 380 lokali. Dla porównania w tym samym okresie poprzedniego roku rozpoznanych lokali było 94, a w całym 2016 roku 176 lokali. Na dzień 30.09.2017 roku grupa kapitałowa Dekpol realizowała poniższe projekty deweloperskie, na których pozostawało do sprzedaży 381 lokali, podano także.

W segmencie produkcji osprzętu do maszyn budowlanych oraz produkcji konstrukcji stalowych zgodnie z wcześniejszymi założeniami Dekpol S.A. wycofał się z realizacji indywidualnych zamówień ukierunkowując swoje moce produkcyjne na realizację zamówień klientów OEM i Aftermarket. Zwiększające się zamówienia od tych klientów przyśpieszyły decyzję o dalszej rozbudowie hali produkcyjnej o 2400 m2.


W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 15,95 mln zł wobec 1,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od stycznia 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 258,71 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)