Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-11-23 6937,25 0,2% -0,5% 25,6% 21,2%
Miedź 3M USD/t 2017-11-23 6963,00 0,1% -0,6% 25,8% 21,3%
Ołów spot USD/t 2017-11-23 2445,50 -0,3% -1,8% 22,3% 10,7%
Ołów 3M USD/t 2017-11-23 2454,00 -0,4% -1,8% 21,7% 10,3%
Aluminium spot USD/t 2017-11-23 2097,00 0,4% -1,3% 23,1% 17,8%
Aluminium 3M USD/t 2017-11-23 2113,00 0,3% -1,1% 24,8% 18,8%
Cyna spot USD/t 2017-11-23 19488,00 0,1% -1,0% -8,1% -9,3%
Cyna 3M USD/t 2017-11-23 19420,00 0,1% -0,8% -8,1% -8,6%
Nikiel spot USD/t 2017-11-23 11872,50 0,8% 0,7% 19,2% 2,8%
Nikiel 3M USD/t 2017-11-23 11930,00 0,8% 0,6% 19,1% 2,8%
Cynk spot USD/t 2017-11-23 3268,50 0,3% 2,6% 27,8% 23,0%
Cynk 3M USD/t 2017-11-23 3238,50 0,3% 3,5% 25,7% 21,3%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-11-23 199,60 1,2% 12,2% -11,7% -35,4%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-11-23 83,50 1,2% -0,9% 18,9% 24,6%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-11-23 684,75 0,3% 6,7% 10,4% 24,2%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-11-23 638,75 0,3% 7,2% 11,3% 26,4%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-11-23 595,75 0,1% 5,7% 13,5% 26,2%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-11-23 553,00 0,1% 8,0% 12,8% 26,8%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-11-23 343,75 0,1% 6,4% 8,7% 28,9%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-11-23 345,00 0,1% 8,3% 12,0% 32,8%

(PAP Biznes)