"Zaliczenie zysku netto I półrocza 2017 roku do Tier 1 pozwoli na poprawę jednostkowych współczynników kapitałowych banku o 0,25 pkt proc. (współczynnik kapitału podstawowego Tier 1) oraz o 0,25 pkt proc. (łączny współczynnik kapitałowy - TCR), przyjmując do kalkulacji dane na koniec września 2017 roku. W przypadku współczynników skonsolidowanych poprawa wyniosłaby odpowiednio: 0,23 pkt proc. oraz 0,24 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

(ISBnews)