"Ostatnie miesiące wyraźnie wskazują, że gospodarka osiągnęła maksimum swych mocy i w kolejnych miesiącach przyszłego roku co najwyżej utrzyma osiągnięte status quo. Główną siłą napędową dotychczasowego wzrostu była konsumpcja. Dalszy jej wzrost jest silnie ograniczony nasilającą się inflacją, która dotyczy w największym stopniu cen żywności. Niepewność i rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej nie sprzyjają inwestowaniu" - napisano w komentarzu do badania.

Dodano, że spośród ośmiu składowych wskaźnika w listopadzie pięć pozostało na poziomie z poprzedniego miesiąca, trzy zaś uległy pogorszeniu. (PAP Biznes)