Zysk netto Newag to 2,08 mln zł w III kw. 2017 r. wobec straty rok wcześniejWarszawa, 28.11.2017 (ISBnews) - Newag odnotował 2,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,93 mln zł wobec 1,12 mln zł straty rok wcześniej.

"Wartość EBITDA wyniosła prawie 35 mln zł i była wyższa o 20,5 mln zł (+142%) od wskaźnika osiągniętego w III kwartale 2016 roku" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 168,96 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 119,1 mln zł rok wcześniej.

"Główny wpływ na wyniki grupy miały (w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego):
* istotnie wyższa wartość przychodów ze sprzedaży (113 mln, + 33,5%);
* poprawa rentowności brutto na sprzedaży z 11,1% do 12,75%;
* ograniczenie kosztów ogólnego zarządu – spadek kosztów o 3,3 mln zł (-6,6%);
* wyższe o 2 mln zł koszt finansowe" - czytamy dalej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 1,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,48 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 451,53 mln zł w porównaniu z 338,17 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniosła 4,22 mln zł wobec 13,15 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.

(ISBnews)