Koszty płacowe stanowią 78,7 proc. całkowitych kosztów pracy w Polsce - wynika z danych GUS za 2016 rok. Zatrudnienie jednego pracownika jest najdroższe w branży IT, górnictwie oraz w branży finansowej. Najniższe koszty pracy notowane są w administracji.