Strata netto z dz. kont. Ferrum wyniosła 9,34 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 30.11.2017 (ISBnews) - Ferrum odnotowało 9,34 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 2,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 6,53 mln zł wobec 4,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 71 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 88,44 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 30,19 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,14 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 239,73 mln zł w porównaniu z 237,24 mln zł rok wcześniej.

Wzrost przychodów w okresie 9 miesięcy br. wystąpił tylko w spółkach zależnych ZKS Ferrum i Ferrum Marketing. W zrealizowanej sprzedaży netto grupy kapitałowej za 9 miesięcy 2017 r. 27,6 % stanowiła sprzedaż poza granice kraju, podano w raporcie.

"Z działalności operacyjnej za 9 m-cy 2017 r. grupa kapitałowa poniosła stratę netto w wysokości 27 639 tys. w miejsce zysku 10 253 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Poniesiona strata wynikała m.in. ze straty z działalności operacyjnej za 9 m-cy 2017 r. podmiotu dominującego Ferrum, w tym m.in. z przeszacowania nieruchomości inwestycyjnej, co wpłynęło na wynik operacyjny in minus 18 963 tys. zł" - czytamy dalej.

Skonsolidowana strata netto grupy za 9 miesięcy br. wynikała m.in. ze straty poniesionej przez podmiot dominujący, w tym z przeszacowania nieruchomości inwestycyjnej 15,36 mln zł, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniosła 32,83 mln zł wobec 1,82 mln zł zysku rok wcześniej.

W ub. tygodniu Ferrum podało, że odnotowało 30,19 mln zł skonsolidowanej straty netto przy 239,73 mln zł przychodów w okresie I-III kw. 2017 r. według wstępnych danych.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)