Zysk netto Warimpeksu wyniósł 0,49 mln euro w III kw. 2017 r.Warszawa, 30.11.2017 (ISBnews) - Warimpex odnotował 0,49 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,65 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Strategia naszego przedsiębiorstwa niezmiennie zakłada rozwój obiektów hotelowych i biurowych, a także utrzymywanie ich portfelu do momentu uzyskania najwyższej wartości dodanej, który będzie idealny na ich sprzedaż. Przychody z tego tytułu możemy wówczas przeznaczyć na realizację nowych projektów deweloperskich, budując w ten sposób wzrost wartości firmy. W związku ze światowym kryzysem gospodarczym panującym od 2008 r. w ostatnich latach było to niemal niemożliwe. Jednak od 2015 r. znowu rośnie liczba transakcji zakupu nieruchomości hotelowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Dokonując sprzedaży części portfela naszych hoteli, wykorzystaliśmy ten dobry okres na wypełnienie powstałej luki transakcyjnej. Miało to znaczący wpływ na nasze wyniki za trzeci kwartał" - powiedział prezes Franz Jurkowitsch, cytowany w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,19 mln euro wobec 4,37 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,97 mln euro w III kw. 2017 r. wobec 17,8 mln euro rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 29,2 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,47 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 35,47 mln euro w porównaniu z 46,76 mln euro rok wcześniej.

"Przychody hoteli ze sprzedaży spadły w pierwszych dziewięciu miesiącach w związku z mniejszą liczbą pokoi do 24,6 mln euro (-38%). Nie dało się tego jeszcze tak silnie odczuć w I półroczu, ponieważ przychody hoteli ze sprzedaży do momentu zamknięcia transakcji ich sprzedaży pod koniec maja były ujęte w sprawozdaniu. Od czerwca nie są już one jednak uwzględniane w wynikach Warimpex. Z drugiej strony wzrosły przychody z wynajmu nieruchomości biurowych do 9,6 mln euro (+ 54%). W głównej mierze wynika to z ukończenia w całości wynajętego obiektu wielofunkcyjnego na terenie Airportcity St. Petersburg oraz z korekty wskaźników. Jednocześnie przychody grupy ze sprzedaży spadły do 35,5 mln euro (-24%)" - czytamy w komunikacie.

Wskaźnik EBITDA wzrósł w związku z zyskiem ze sprzedaży, z 11,1 mln euro do 31,8 mln euro, ale także EBIT uległ wyraźnej poprawie, z 14,6 mln euro do 45,5 mln euro. Wynik z działalności finansowej z uwzględnieniem joint ventures spadł z -6,3 mln euro do -11,5 mln euro, na skutek nieodnoszących się do środków pieniężnych skutków zmian kursu rubla. Wynik finansowy netto Warimpeksu uległ ostatecznie poprawie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku z 6,6 mln euro na 34,2 mln euro (ogółem), podano również.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs to spółka inwestycyjno-deweloperska z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie.

(ISBnews)