Umowa na modernizację 105-kilometrowej linii została podpisana w marcu br.

Merchel zaznaczył, że wykonawca rozpoczął prace latem br. zarówno w Rozwadowie jak i w Lublinie.

„Zakończył się już pierwszy etap tych prac. Od marca 2018 r. wchodzimy na pozostały 90-kilometrowy odcinek, który będzie podzielony na trzy etapy. Odcinki będą zamykane i uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza. Wykonawca zadeklarował, że prace zakończą się jesienią 2019 r. To zdecydowane skrócenie terminu, o kilka miesięcy wobec zakładanych planów” - dodał.

Prezes PKP PLK podkreślił, że najistotniejszym elementem inwestycji jest elektryfikacja tej linii. Poza tym, jak zaznaczył Merchel, skróci się czas przejazdu na tym odcinku o 25 minut, dodatkowo zwiększona będzie nośność torów, co umożliwi przewożenie cięższych ładunków pociągami towarowymi.

Linia Lublin-Stalowa Wola Rozwadów jest częścią Wschodniej Magistrali, która łączy stolice wschodnich województw kraju. W ocenie Merchela, linie we wschodniej Polsce w poprzednich latach były „zaniedbane, a inwestycje na nich mizerne”.

Do tej pory PKP PLK podpisały sześć umów na modernizację linii w tej części kraju, które zostały dofinansowane z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia kwotą o łącznej wartości ponad 2 mld zł.

Jak zaznaczył Merchel, na Podkarpaciu w ramach Krajowego Programu Kolejowego (KPK) zostaną zrealizowane inwestycje o wartości ok. 2 mld zł. Zapowiedział również, że zwiększona zostanie prędkość pociągów na linii Warszawa-Kraków-Rzeszów, pozwoli to skrócić czas przejazdu na tej trasie o godzinę. Zdaniem Merchela, będzie to możliwe ok. 2022 r.

Obecny na konferencji wiceminister infrastruktury i budownictwa Andrzej Bittel podkreślił, że wartość KPK to prawie 67 mld zł i składają się na tę sumę m.in. pieniądze z unijnych programów Infrastruktura i Środowisko i Polska Wschodnia.

Dodał, że dzięki realizacji KPK kolej ma szansę stać się „rzeczywistym i realnym krwioobiegiem gospodarki”.

Mówiąc o inwestycji Lublin-Stalowa Wola Rozwadów wiceminister zaznaczył, że jest realizowana bardzo dobrze.

„Harmonogram tej inwestycji jest wyprzedzany i rokuje, że zakończy się ona wcześniej. Dzięki temu wszyscy pasażerowie i przewoźnicy towarowi zyskają dobrej jakości infrastrukturę. To pokazuje, że polscy kolejarze mogą sprawnie realizować inwestycje. Oby tak dalej” – mówił Bittel.

Natomiast zdaniem wiceministra rozwoju Adama Hamryszczaka, tempo prac przy tej inwestycji jest imponujące. „Możemy powiedzieć, że wyprzedziliśmy harmonogram o prawie rok. Bardzo dobre tempo jest także na innych inwestycjach na wschodniej magistrali kolejowej” – dodał.

Hamryszczak podkreślił, że w ramach tej inwestycji infrastruktura zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. „Mam nadzieję, że po jej zakończeniu mieszkańcy Podkarpacia jak i Lubelszczyzny jeszcze chętniej będą korzystać z kolei” – powiedział wiceminister rozwoju.

Wykonawcą remontu linii Lublin-Stalowa Wola Rozwadów jest konsorcjum, którego liderem jest spółka Track Tec Construction, a partnerami spółki: Infrakol, Leonhard Weiss oraz Intop.

Oprócz elektryfikacji linii, 20 stacji i przystanków na niej będzie przebudowanych i wyposażonych w nowe wiaty, ławki i tablice informacyjne. Powstaną dwa nowe przystanki - w Zaklikowie i Charzewicach na Podkarpaciu. Przebudowanych bądź wyremontowanych zostanie 75 przejazdów drogowych i 70 obiektów inżynieryjnych. Koszt inwestycji to 368 mln zł brutto, z tej kwoty ok. 300 mln zł pochodzi z programu Polska Wschodnia.

Linia Lublin-Stalowa Wola Rozwadów jest częścią kolejowej Magistrali Wschodniej, czyli koncepcji modernizacji linii łączących: Olsztyn, Białystok, Lublin, Rzeszów i Kielce. Ma też ona łączyć kluczowe szlaki kolejowe o charakterze międzynarodowym, poprawiając dostępność komunikacyjną wschodniej części kraju.(PAP)

autor: Wojciech Huk

edytor: Marek Michałowski