Eurorating podniósł rating JSW do B+, perspektywa stabilna


Warszawa, 01.12.2017 (ISBnews) - EuroRating podwyższył rating kredytowy Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) do poziomu B+ z B. Perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną, podała agencja.
"Podwyższenie oceny wiarygodności finansowej JSW S.A. związane jest głównie z utrzymywaniem się bardzo korzystnego dla spółki otoczenia makroekonomicznego. Ceny węgla koksowego i energetycznego na światowych rynkach charakteryzują się nadal ogólną tendencją wzrostową, co przekłada się na uzyskiwanie przez wydobywczy koncern wysokich przychodów ze sprzedaży. Z uwagi na wysoką dźwignię operacyjną, jaką charakteryzuje się działalność spółki, oznacza to bardzo silną poprawę uzyskiwanych wyników finansowych oraz przepływów z działalności operacyjnej" – czytamy w komunikacie.
Agencja podkreśla, że sytuację płynnościową spółki obecnie można określić jako dobrą. Szybki wzrost wolnych przepływów pieniężnych pozwolił spółce także na wcześniejszą spłatę części wyemitowanych w poprzednich latach obligacji oraz na stopniową ogólną redukcję łącznych zobowiązań.
Pomimo obserwowanej w ciągu ostatnich kilku kwartałów poprawy w tym zakresie, EuroRating nadal jednak ocenia pozycję kapitałową przedsiębiorstwa jako stosunkowo słabą, biorąc pod uwagę charakter działalności spółki.
"Na nadany JSW S.A. długoterminowy rating kredytowy nadal negatywnie wpływa fakt, że jeszcze półtora roku temu spółka znajdowała się w krytycznej sytuacji finansowej i była wysoce zagrożona upadłością. EuroRating podkreśla, że ze względu na bardzo wysokie uzależnienie przychodów i wyników finansowych spółki od rynkowych cen wydobywanego surowca, w przypadku ewentualnego silnego ich spadku nie można wykluczyć w kolejnych latach powtórzenia się negatywnego scenariusza" – czytamy dalej.
Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji rating nadany JSW w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.
Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.
(ISBnews)