Do stolicy Dolnego Śląska najbardziej przyciąga inwestorów "dostępność pracowników (7,8 pkt. w 10-stopniowej skali), w szczególności z branży IT" – wskazano w raporcie „Potencjał inwestycyjny Wrocławia”, przygotowanego przez Antal i CBRE.

"Wrocław jest jedną z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji do pracy dla specjalistów i menedżerów" - podkreślił cytowany w komunikacie Michał Wolski z firmy Antal. Dodał, że stolica Dolnego Śląska dysponuje "ogromnym potencjałem zarówno w kontekście wiedzy i doświadczenia pracujących tu specjalistów, infrastruktury jak i wsparcia władz lokalnych". "Do regionu ciągnie zwłaszcza firmy z branż IT, finansów, automotive czy SSC, ponieważ mogą liczyć na pozyskanie kompetentnych specjalistów i na solidne zaplecze akademickie" – wyjaśnił Wolski.

Respondentów raportu poproszono o ocenę otoczenia biznesowego we Wrocławiu biorąc pod uwagę główne aspekty wpływające na ich decyzje inwestycyjne. Dla każdego z obszarów w raporcie została przedstawiona kompleksowa ocena wyrażona w skali 0-10, gdzie 0 oznacza najgorszą możliwą ocenę, a 10 najlepszą. Średnia całościowa ocena dla Wrocławia wyniosła 7 pkt. w 10-stopniowej skali.

Zdaniem przedsiębiorców, w stolicy Dolnego Śląska najłatwiej o kadry średniego i wyższego szczebla z obszaru IT (7 pkt.), co jest wynikiem lepszym niż średnia ogólnopolska wynosząca 6,6 pkt., oraz posiadających kompetencje analityczne i finansowe (7 pkt.).

Według raportu stolica Dolnego Śląska to dobre miejsce do życia nie tylko dla studentów, ale i przedsiębiorców. Ten aspekt został oceniony na 7,7 pkt. w 10-stopniowej skali, co jest też lepszym wynikiem niż średnia dla całej Polski (7,3 pkt.).

Jak wskazali autorzy badania firma, która myśli o lokalizacji swojego biznesu w wybranym mieście sprawdza m.in. poziom konkurencji. "W przypadku Wrocławia respondenci ocenili ten aspekt na 6,8 pkt. Wskaźnikiem było nasycenie rynku firmami konkurencyjnymi, gdzie 0 oznacza brak konkurencji, a 10 – praktycznie wszystkie firmy konkurencyjne są obecne w lokalizacji" - zaznaczono.

Eksperci Antal zwrócili uwagę, że ważnymi czynnikami, które stanowią o potencjale inwestycyjnym Wrocławia są biura oraz infrastruktura transportowa. "Oba wskaźniki zostały ocenione na 6,9 pkt. w 10-stopniowej skali" - napisano. Z analiz CBRE wynika, że wrocławski rynek biurowy jest jednym z najlepiej rozwiniętych rynków regionalnych, a zasób blisko 900 tys. mkw nowoczesnej powierzchni biurowej zapewnia miastu aktualnie 3. miejsce w Polsce. Na taką ocenę w szczególności miały wpływ: dojazd do biura komunikacją publiczną (7,7 pkt.), jakość dostępnej powierzchni biurowej oraz jej dostępność (odpowiednio 7,3 pkt. oraz 7 pkt.) - wskazano.

Biorąc pod uwagę infrastrukturę transportową, stolica Dolnego Śląska została najlepiej oceniona pod względem jakości transportu drogowego – 7,9 pkt, a następnie kolejowego i lotniczego – po 7,7 pkt.

Badanie „Antal Business Environment Assessment Study” zostało przeprowadzone w okresie maj – czerwiec 2017 na próbie 489 decydentów, zajmujących stanowiska prezesów, członków zarządów oraz dyrektorów departamentów w firmach obecnych w Polsce. Badanie zrealizowano metodą CATI oraz CAWI. Partnerzy badania: CBRE, BPCC, ASPIRE, Adaptive.(PAP)

autor: Magdalena Jarco

edytor: Marek Michałowski