W całej Unii Europejskiej w 2016 r. wskaźnik ten wynosił 40 proc. PKB (wobec 39,7 proc. w 2015 r.), w strefie euro - 41,3 proc. (wobec odpowiednio 41,2 proc.).

"Relacja podatków i składek na ubezpieczenie społeczne do PKB różniła się znacząco między krajami członkowskim, z największym ich udziałem wobec PKB zanotowanym we Francji 47,6 proc.; Danii 47,3 proc. i Belgii 46,8 proc., następnie w Szwecji (44,6 proc.), Finlandii (44,3 proc.), Austrii i Włoszech (po 42,9 proc.) a także w Grecji (42,1 proc.)" - czytamy w komunikacie Eurostatu.

Na przeciwległym biegunie znalazła się Irlandia, gdzie relacja podatków ukształtowała się na poziomie poziomie 23,8 proc. PKB, Rumunia - 26 proc. PKB, Bułgaria - 29 proc. PKB.

"W porównaniu do 2015, relacja podatków i składek na ubezpieczenie społeczne do PKB wzrosła w większości krajów członkowskich w 2016 rok, z zanotowanym najwyższym wzrostem w Grecji z 39,8 proc. w 2015 roku do 42,1 proc. w 2016 roku, Holandii z 37,8 proc. do 39,3 proc. i Luksemburgu z 38,4 proc. do 39,6 proc." - podał również Eurostat.

>>> Czytaj też: Podatkowe uszczelki. Resort finansów już wie, jak wyłapywać lewe koszty