Enea oddała do użytku blok B11 o mocy 1075 MW w Kozienicach


Kozienice, 19.12.2017 (ISBnews) - Enea oddała do użytku blok energetyczny B11 na parametry nadkrytyczne o mocy 1075 MW w Elektrowni Kozienice. Dziś podpisano protokół przekazania bloku do eksploatacji.
"[Ten blok] zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski i Polaków, a to jest jeden z naszych priorytetów gospodarczych i politycznych. Dziękuję za przyspieszenie tej budowy" - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości.
Podkreślił, że sprawność bloku jest znacząco lepsza niż poprzednich bloków energetycznych.
"Zapoznałem się z parametrami i jestem zbudowany tym, że wypełniamy dyrektywę BAT co do SOx i NOx na poziomie bardzo bezpiecznym" - dodał.
Blok osiąga sprawność 45,6%, co pozwala na obniżenie emisji CO2 o 25% wobec emisji z działających już bloków opalanych węglem kamiennym. Enea podkreśla, że nowy blok spełnia, a nawet wyprzedza, wymagania zawarte w konkluzjach BAT.
"Elektrownia będzie pracowała na polskim węglu, bo główne dostawy pochodzą z kopalni Bogdanka i węgla nie powinno zabraknąć. Tak, jak podkreślał premier, ten blok jest jednym z najsprawniejszych w Polsce i w Europie" - dodał prezes Enei Mirosław Kowalik.
Nowa jednostka zwiększyła moce wytwórcze Grupy Enea do 6,2 GW, a Elektrowni Kozienice do 4 000 MW.
Minister energii Krzysztof Tchórzewski nawiązał do przyjętego przez Radę Europejską stanowiska negocjacyjnego w sprawie energetyki.
"Wczoraj w nocy zapadła decyzja Rady Europejskiej, że Polska będzie miała szanse korzystać z tego parku energetycznego, który posiada. W tym będzie przybywało, będziemy korzystali z innych źródeł energii" - powiedział.
Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.
(ISBnews)