Wiosną ubiegłego roku JSW przekazała nierentowną kopalnię do likwidacji w Spółce Restrukturyzacji Kopalń, jednak jastrzębska spółka pozostała właścicielem części obiektów i gruntów. Włączenie ich do strefy ma pobudzić tam inwestycje.

„Prowadzimy rozmowy ze specjalną strefa ekonomiczną w celu objęcia tego obszaru strefą, aby był bardziej atrakcyjny dla inwestorów. Mamy też podpisaną umowę z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, by wspólnie pracować nad pozyskaniem nowych inwestorów” – powiedział dziennikarzom prezes w Katowicach.

W grudniu ub. roku spółka poinformowała, że na terenach po kopalni Krupiński ma powstać, kosztem ok. 60 mln zł, centrum produkcyjno-remontowe grupy kapitałowej JSW, które zatrudni blisko 150 osób. W przedsięwzięciu będą uczestniczyć m.in. należące do grupy JSW Jastrzębskie Zakłady Remontowe (JZR), a także spółka JSW Innowacje oraz Główny Instytut Górnictwa.

„W pierwszym kroku Jastrzębskie Zakłady Remontowe już w tym roku przeniosą tam produkcję i będzie zatrudnionych pierwszych 30-40 osób. W kolejnych etapach nastąpi przenoszenie większej ilości aktywów produkcyjnych do Suszca” – zapowiedział w czwartek Ozon.

W centrum produkcyjno-remontowym mają być wytwarzane elementy tras przenośników ścianowych, rurociągów, szyny jezdne oraz krążniki do przenośników taśmowych.

Główne nakłady inwestycyjne będą poniesione na modernizację i budowę nowych hal produkcyjnych, a także na zakup nowoczesnego parku maszynowego. Łącznie w JZR zatrudnienie ma znaleźć ok. 150 osób, głównie spawaczy. Kolejne miejsca pracy powstaną u poddostawców oraz podwykonawców.

Jak mówił w czwartek prezes, JSW czyni starania, by tereny po kopalni Krupiński były objęte działaniami w ramach unijnego programu wsparcia regionów górniczych w okresie transformacji. Przedstawiciele spółki biorą udział w pracach nad tym przedsięwzięciem, licząc, że będzie to jeden z mechanizmów pozyskania dofinansowania dla nowych inwestycji i zagospodarowania tego obszaru.

„Rozważamy też inne inwestycje, jakie spółki z naszej grupy mogłyby tam rozpocząć. Pierwszym krokiem jest zaangażowanie JZR, które już staje się faktem” – podsumował Ozon. (PAP)

autor: Marek Błoński

edytor: Jacek Ensztein