Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2018-01-11 7102,75 -0,1% 7,1% -1,4% 24,8%
Miedź 3M USD/t 2018-01-11 7140,50 -0,2% 7,1% -1,5% 25,0%
Ołów spot USD/t 2018-01-11 2553,25 -0,3% 2,4% 2,8% 20,4%
Ołów 3M USD/t 2018-01-11 2549,00 0,0% 2,5% 2,5% 19,4%
Aluminium spot USD/t 2018-01-11 2164,75 -0,1% 8,2% -4,0% 22,8%
Aluminium 3M USD/t 2018-01-11 2175,50 -0,3% 7,6% -4,1% 23,7%
Cyna spot USD/t 2018-01-11 20240,00 0,7% 3,9% 0,7% -4,3%
Cyna 3M USD/t 2018-01-11 20225,00 0,8% 4,3% 1,0% -4,4%
Nikiel spot USD/t 2018-01-11 12573,00 -2,4% 12,5% -1,0% 24,2%
Nikiel 3M USD/t 2018-01-11 12620,00 -2,4% 12,3% -1,1% 24,0%
Cynk spot USD/t 2018-01-11 3412,00 1,6% 9,0% 2,2% 27,3%
Cynk 3M USD/t 2018-01-11 3386,00 1,5% 8,4% 2,0% 25,4%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2018-01-11 261,10 0,0% 10,6% 0,4% 41,0%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2018-01-11 84,25 -0,6% -4,7% -5,9% 25,6%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2018-01-11 721,00 0,5% 6,2% 3,6% 20,4%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2018-01-11 675,00 0,5% 6,7% 3,8% 22,1%
Paliwo lotnicze USD/t 2018-01-11 639,31 -0,8% 5,9% 1,5% 24,8%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2018-01-11 597,85 -0,9% 6,0% 1,3% 25,1%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2018-01-11 367,00 0,9% 6,9% 1,6% 20,0%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2018-01-11 367,25 0,9% 7,2% 2,0% 23,5%

(PAP Biznes)