Getin Noble Bank rezygnuje z oferty publicznej obligacjiWarszawa, 15.01.2018 (ISBnews) - Getin Noble Bank rezygnuje z przeprowadzenia wszystkich ofert publicznych na podstawie zatwierdzonego w dniu 10 stycznia 2018 r., podał bank.

"Getin Noble Bank S.A. niniejszym informuje, że w dniu 12 stycznia 2018 r. [...] podjął decyzję o rezygnacji z przeprowadzenia wszystkich ofert publicznych na podstawie zatwierdzonego w dniu 10 stycznia 2018 r. prospektu emisyjnego sporządzonego w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych powołanego uchwałą nr 575/2017 zarządu banku z dnia 5 lipca 2017 r. oraz o rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie wszystkich papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, które mogłyby być wyemitowane na podstawie prospektu" - czytamy w komunikacie.

10 stycznia br. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Getin Noble Banku, sporządzony w związku z ofertą publiczną obligacji emitowanych w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych o łącznej wartości 750 mln zł.

W połowie lipca ub. r. rada nadzorcza Getin Noble Bank zatwierdziła uchwalony przez zarząd publiczny program emisji obligacji podporządkowanych do maksymalnej kwoty 750 mln zł. Na początku października 2017 roku KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Getin Noble Banku, sporządzony w związku z ofertą publiczną obligacji emitowanych w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych o łącznej wartości 750 mln zł.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

(ISBnews)