Warszawa, 15.01.2018 (ISBnews) - Grupa PKP miała ponad 500 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r., w tym udział spółki matki PKP S.A. wyniósł ok. 190 mln zł, poinformował prezes Krzysztof Mamiński.
"Dziś można już powiedzieć, że grupa w 2017 roku osiągnęła rekordowy wynik finansowy. Jeśli patrzeć po przewidywanych wynikach netto, które osiągną spółki, to suma przekroczy na plusie 0,5 mld zł skonsolidowanego wyniku netto" - powiedział Mamiński podczas spotkania prasowego.
Dodał, że wszystkie spółki, które należą do Grupy PKP (a w których PKP S.A. nie w każdym przypadku ma 100% udziałów i nie są w pełni konsolidowane) osiągnęły łącznie ok. 700 mln zł zysku.
"To bardzo dobry wynik dla Grupy PKP" - podkreślił prezes.
"Sytuacja finansowa spółek jest dobra, stabilna, zobowiązania są realizowane na bieżąco. Są też zapewnione źródła finansowania inwestycji" - wskazał także prezes.
W skład Grupy PKP wchodzą PKP S.A., czyli spółka matka, oraz 10 spółek świadczących usługi m.in. na rynku kolejowym, energetycznym i teleinformatycznym. Działania spółek grupy nadzoruje i koordynuje PKP S.A. - wyznacza im cele i dba o ich realizację.
(ISBnews)