Wobec końca 2016 r., zadłużenie spadło o 0,8 mld zł (0,1 proc.).

Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:

- dług krajowy: ok. 643,9 mld zł,

- dług w walutach obcych: ok. 284,0 mld zł (tj. 30,6 proc. całego długu SP).

MF podało, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec listopada wyniosło 935.006,5 mln zł, co oznaczało: wzrost o 2.998,1 mln zł (0,3 proc.) w listopadzie 2017 r. i wzrost o 6.340,3 mln zł (0,7 proc.) wobec końca 2016 r. (PAP Biznes)