Bumech przeprowadzi testy na utratę wartości aktywówWarszawa, 24.01.2018 (ISBnews) - Bumech w restrukturyzacji przeprowadzi testy na utratę wartości aktywów finansowych i niefinansowych, podała spółka

"W wyniku aktualizacji planów techniczno-ekonomicznych, związanych z obecną sytuacją prawno-ekonomiczną, nastąpiła konieczność zredefiniowania strategii działania emitenta oraz poszczególnych spółek z grupy kapitałowej. Zmiana perspektyw rozwoju wpłynęła na podjęcie przez zarząd emitenta w dniu 23.01.2018 roku decyzji o przeprowadzeniu testów na utratę wartości aktywów finansowych i niefinansowych" - czytamy w komunikacie.

W szczególności powyższa decyzja związana jest z następującymi zdarzeniami i faktami:
1. Otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego w spółce.
2. Brakiem możliwości uzyskania przez BTG układów ratalnych ze strony Urzędu Skarbowego oraz ZUS, a także nadmierną uciążliwością windykacji zobowiązań publicznoprawnych w stosunku do BTG, co uniemożliwia BTG prowadzenie działalności operacyjnej.
3. Odrzuceniem przez sąd wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego Kobud oraz złożeniem przez Kobud wniosku o upadłość.
4. Ograniczeniem możliwości finansowania działalności gospodarczej spółki w związku z trwającym postępowaniem restrukturyzacyjnym, wymieniono w komunikacie.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)