Z kolei na rynku terminowym towarowym (RTT) średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2019 (BASE_Y-19) wyniosła 179,48 zł/MWh, co oznacza spadek o 1,62 proc. w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w grudniu.

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w styczniu 8.333.398 MWh. (PAP Biznes)