Ronson przekształci się w br. w spółkę europejską, z siedzibą w PolsceWarszawa, 05.02.2018 (ISBnews) - Ronson Europe zawarł umowę z zespołem negocjacyjnym reprezentującym pracowników spółki, która pozwala rozpocząć procedurę przekształcenia w spółkę europejską (SE) oraz przeniesienia jej siedziby do Polski, podała spółka. Proces powinien zostać sfinalizowany do września br.

"Cała działalność operacyjna Ronson Development koncentruje się na rynku polskim – to tu realizujemy wszystkie nasze inwestycje, a akcje naszej spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przeniesienie siedziby do Polski to zatem naturalny krok, który zwiększy efektywność funkcjonowania wszystkich podmiotów grupy kapitałowej i zwiększy transparentność względem inwestorów. Dla naszych akcjonariuszy z Polski oznacza to m.in. łatwiejszy bezpośredni udział w walnych zgromadzeniach" – powiedział prezes Nir Netzer, cytowany w komunikacie.

"Planowane przeniesienie siedziby z Holandii do Polski przyniesie również wymierne korzyści spółce i jej akcjonariuszom, gdyż pozwoli znacząco ograniczyć koszty administracyjne i operacyjne" – dodał członek zarządu i dyrektor finansowy Rami Geris.

Zarząd planuje wkrótce zwołać walne zgromadzenie w celu podjęcia uchwały o przekształceniu. Przeniesienie siedziby do Polski wymagać będzie podjęcia dodatkowej uchwały podczas kolejnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

"Zarząd przewiduje, że proces ten zostanie sfinalizowany do września 2018 r." - czytamy dalej.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2016 roku sprzedała 821 mieszkań.

(ISBnews)