AC SA rekomenduje wypłatę dywidendy za 2017 r. wysokości 2,5 zł na akcjęWarszawa, 12.02.2018 (ISBnews) - Zarząd AC SA rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie części zysku netto wypracowanego w 2017 roku na wypłatę dywidendy w wysokości 2,5 zł na jedną akcję, podała spółka.

"Zarząd spółki, biorąc pod uwagę planowane na 2018 r. rozwojowe projekty inwestycyjne, mające na celu długofalowy wzrost wartości spółki oraz bieżące potrzeby kapitałowe, postanowił zarekomendować walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy, przeznaczenie części zysku netto za 2017 rok na wypłatę dywidendy w wysokości 2,5 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

Rekomendacja zarządu zostanie zaopiniowana przez radę nadzorczą spółki, a ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto spółki za 2017 rok podejmie walne zgromadzenie akcjonariuszy AC SA, podano także.

W ubiegłym roku akcjonariusze AC SA zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 30,2 mln zł, tj. 2,7 zł na akcję z zysku wypracowanego w 2016 r.

Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku. W 2016 r. spółka miało 184,89 mln zł przychodów.

(ISBnews)