Ministerstwo Finansów poinformowało także, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w styczniu dokonano płatności w walutach obcych: równowartość 65,9 mln euro (274,6 mln zł) w przypadku kapitału i równowartość 528,9 mln euro (2.207,6 mln zł) w przypadku odsetek. (PAP Biznes)