Sacellum ogłosiło przymusowy wykup akcji Gekoplastu po 15,31 zł za szt.


Warszawa, 16.02.2018 (ISBnews) - Sacellum - podmiot zależny od spółki Karton należącej do K-Holding - ogłosiło przymusowy wykup 40 598 akcji Gekoplastu po 15,31 zł za akcję, podał podmiot pośredniczący Trigon Dom Maklerski.
"Sacellum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako akcjonariusz posiadający łącznie 6 008 801 akcji Gekoplast S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie, niniejszym żąda od pozostałych akcjonariuszy spółki sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji spółki" – czytamy w komunikacie.
Cena, po której żądający sprzedaży będzie nabywać akcje wynosi 15,31 zł za jedną akcję, podano także.
Przymusowy wykup rozpocznie się 16 lutego 2018 r. Dzień wykupu został ustalony na 21 lutego 2018 r.
Pod koniec listopada Cristallum 2 (obecnie Sacellum) ogłosiło wezwanie do sprzedaży 6 049 399 akcji Gekoplastu, stanowiących 100% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 15,31 zł za sztukę (w przypadku akcji innych niż należące do Capital Partners Investment I FIZ, gdzie cena to 14,88 zł za walor). W wezwaniu Sacellum nabyło 6 008 801 akcji Gekoplastu.
Na początku sierpnia br. włoski K-Holding, właściciel największego europejskiego podmiotu z branży produkcji płyt polipropylenowych - Karton S.p.A., złożył niewiążącą ofertę zakupu do 100% akcji Gekoplast w formie wezwania giełdowego.
Gekoplast to największy w Europie Środkowo-Wschodniej i piąty w Europie producent płyt komórkowych z polipropylenu. Gekoplast jest spółką portfelową funduszu private equity Capital Partners. Akcje spółki notowane są od maja 2016 roku na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
(ISBnews)