Ile jest czasu na przerejestrowanie auta?

Ustawowy – zgodnie z z art. 78 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym - okres na przerejestrowanie pojazdu to 30 dni. Nowy właściciel musi w tym czasie powiadomić starostę o nabyciu samochodu. Tyle samo czasu przysługuje zbywcy auta, by zgłosić sprzedaż wydziałowi komunikacji.

Wniosek o przerejestrowanie auta

Aby przerejestrować pojazd należy złożyć w urzędzie miasta lub urzędzie starostwa powiatowego (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania) stosowny wniosek. Ponadto trzeba skompletować wymaganą listę załączników do zgłoszenia, na którą składają się:

  • dowód potwierdzający własność auta, np. umowę kupna-sprzedaży, fakturę VAT, akt darowizny, umowę dożywocia, itp.;
  • dowód osobisty nowego właściciela lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
  • dowód rejestracyjny pojazdu z ważnym okresowym badaniem technicznym;
  • kartę pojazdu (nabywca powinien ją otrzymać od poprzedniego właściciela wraz ze wszystkimi dokumentami);
  • stare tablice rejestracyjne;
  • dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC – dopuszczalne jest przy tym posiadanie polisy OC wydanej na poprzedniego właściciela.

Ile kosztuje przerejestrowanie samochodu?

Opłaty pobierane podczas rejestracji auta:

12 zł – pozwolenie czasowe.

80 zł – tablice rejestracyjne samochodowe

1000 zł - tablice rejestracyjne indywidualne samochodowe.

11 zł – komplet nalepek legalizacyjnych.

16,50 zł – nalepka kontrolna na szybę pojazdu.

48 zł – dowód rejestracyjny.

Opłata ewidencyjna za wydanie:

a. dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł,

b. pozwolenia czasowego – 0,50 zł,

c. nalepki kontrolnej – 0,50 zł,

d. zalegalizowanych tablic rejestracyjnych – 0,50 zł,

Wymiana tablic rejestracyjnych nie zawsze jest konieczna – w sytuacji, gdy kupiony samochód był wcześniej rejestrowany w tym samym mieście, nowemu właścicielowi zostaną wręczone stare egzemplarze, a opłata za przerejestrowanie pojazdu będzie niższa.

>>> Czytaj też: Kodeks drogowy 2018: Nowe zasady przyznawania punktów za wykroczenia