IMS rekomenduje wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 rok


Warszawa, 20.02.2018 (ISBnews) - Zarząd IMS rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 0,2 zł na jedną akcję z zysku za 2017 r., podała spółka.
"Zarząd IMS biorąc pod uwagę bardzo dobre szacunkowe wyniki grupy IMS za 2017 rok, oraz bardzo dobrą sytuację finansową emitenta i grupy IMS, będzie rekomendował radzie nadzorczej oraz walnemu zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendy za 2017 rok w wysokości 20 gr/akcję. Ww. rekomendacja oznacza przeznaczenie na wypłatę dla akcjonariuszy maksymalnie kwoty 6 699 979,80 zł i 67-proc. wzrost dywidendy na jedną akcję w stosunku do wypłaconej za rok 2016" - czytamy w komunikacie.
Dywidendą objętych będzie maksymalnie 33 499 899 akcji.
Rekomendacja ws. wypłaty dywidendy jest zgodna z polityką dywidendową prowadzoną w grupie IMS opublikowaną raportem bieżącym 26/2016 z 17.05.2016 r., mówiącą o corocznym przeznaczaniu do podziału między akcjonariuszy co najmniej 60% skonsolidowanego zysku netto przypisanego jednostce dominującej, podkreślono także.Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), wideomarketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).


(ISBnews)