GUS: Koszty zatrudnienia najczęściej wymienianą barierą w budownictwie, usługach


Warszawa, 22.02.2018 (ISBnews) - Koszty zatrudnienia są w lutym najczęściej wymienianą barierą dla działalności przedsiębiorstw w budownictwie i usługach, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ciągu roku najbardziej wzrosło znaczenie bariery niedoboru wykwalifikowanych pracowników oraz niedoboru pracowników.
"W lutym koszty zatrudnienia są barierą najczęściej wymienianą w budownictwie i usługach. W handlu detalicznym najważniejszą barierą jest zbyt duża konkurencja na rynku. Jednostki usługowe i handlu detalicznego jako istotną barierę wskazują także niejasne, niespójne i niestabilne przepisy prawne, a przedstawiciele firm budowlanych - niedobór wykwalifikowanych pracowników" - czytamy w komunikacie.
W porównaniu z lutym ub. r. najbardziej wzrosło znaczenie bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników w budownictwie i usługach oraz niedoborem pracowników w handlu detalicznym.
"W budownictwie rośnie też znaczenie bariery kosztów materiałów. Rzadziej niż w analogicznym miesiącu 2017 r. w budownictwie, usługach i handlu detalicznym zgłaszano problemy wynikające z niepewności ogólnej sytuacji gospodarczej i niedostatecznego popytu" - czytamy dalej.
(ISBnews)