Enea prawdopodobnie odwróci odpisy na 879,27 mln zł - bez wpływu na skons. wynikWarszawa, 22.02.2018 (ISBnews) - Enea, w związku z ustaleniem wstępnych wyników prac związanych z testami na utratę wartości udziałów w Enea Wytwarzanie, powzięła informację o prawdopodobnej konieczności ujęcia w księgach kwoty 879,27 mln zł z tytułu odwrócenia dokonanych w latach ubiegłych odpisów aktualizujących bilansową wartość udziałów w Enea Wytwarzanie, podała spółka.

"Jednocześnie emitent zwraca uwagę, iż powyższa operacja ma charakter księgowy, nie wpływa na sytuację płynnościową spółki i pozostanie bez wpływu na skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej Enea. Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów i wielkości ujęte w księgach rachunkowych zostaną przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Enea S.A. za rok 2017, którego publikację zaplanowano na 23 marca 2018 r." - czytamy w komunikacie.

W związku zaistniałą sytuacją, spółka podała też, iż publikacja wstępnych wyników finansowych za 2017 rok nastąpi do 1 marca 2018 r. włącznie.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)