"Rada nadzorcza banku na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2018 roku:

- powołała z dniem 21 lutego 2018 r. pana Arkadiusza Garbarczyka na stanowisko wiceprezesa - pierwszego zastępcy prezesa zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku - w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z 20 lutego 2018 r. o wyrażeniu zgody na powierzenie mu tej funkcji;

- odwołała z dniem 21 lutego 2018 r. panią Annę Milewską ze stanowiska wiceprezesa zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.;

- odwołała z dniem 21 lutego 2018 r. pana Dariusza Grylaka ze stanowiska wiceprezesa zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.;

- powołała z dniem 21 lutego 2018 r. pana Konrada Raczkowskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu banku" - czytamy w komunikacie.

W związku z powyższym skład zarządu przedstawia się następująco:
1. Bogusław Białowąs - prezes zarządu,
2. Arkadiusz Garbarczyk - wiceprezes zarządu - pierwszy zastępca prezesa zarządu,
3. Konrad Raczkowski - wiceprezes zarządu.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.