„Wybory były bardziej demokratyczne niż cztery lata temu” – powiedziała Jarmoszyna cytowana przez niezależny portal Biełorusskije Nowosti, dodając, że „scenariusz wyborów był ciekawszy”.

Szefowa CKW stwierdziła, że kampania była „satysfakcjonująca” i pokazała, że wyborcy są zainteresowani wyborami.

Krytycznie przebieg wyborów lokalnych na Białorusi oceniła ambasada USA w Mińsku, która w opublikowanym w czwartek oświadczeniu poinformowała o „zaniepokojeniu sposobem przeprowadzenia wyborów”.

„Pomimo niewielkiej poprawy na etapie rejestracji kandydatów i prowadzenia agitacji w sumie wybory nie były zgodne z zobowiązaniami Białorusi co do przeprowadzenia wolnych i sprawiedliwych wyborów” – głosi oświadczenie placówki dyplomatycznej USA.

Podobnie jak wcześniej uczyniła to rzeczniczka dyplomacji UE, Amerykanie wskazali, że Białoruś nie zastosowała się do rekomendacji Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR OBWE) i Komisji Weneckiej.

Wśród problemów placówka wskazała m.in. przebieg głosowania przedterminowego, metody mobilizacji obywateli do udziału w wyborach, nieprzejrzystość liczenia głosów, brak pluralizmu w komisjach wyborczych, ograniczenia wobec mediów.

Opozycja i aktywiści, którzy prowadzili niezależną obserwację wyborów, zarzucili władzom fałszerstwa wyborcze. Informowali m.in. o wielu nieprawidłowościach, w tym zawyżaniu frekwencji, przypadkach wielokrotnego głosowania przez te same osoby, a także o utrudnianiu pracy niezależnym obserwatorom i wywieraniu na nich presji.

Wybory do rad lokalnych różnych szczebli na Białorusi odbywały się w niedzielę, 18 lutego; wcześniej od wtorku do soboty trwało głosowanie przedterminowe.

W wyborach ponad 22 tys. kandydatów walczyło o mandaty radnych do 1 309 rad lokalnych w 18 111 okręgach. W większości okręgów w wyborach startowali pojedynczy kandydaci.

Do udziału w wyborach zarejestrowano 174 przedstawicieli opozycji, jednak – poza jednym przypadkiem w obwodzie brzeskim – nie dostali się oni do rad lokalnych.

W komisjach wyborczych zasiadło tylko 26 przedstawicieli partii opozycyjnych.

Według podanych w piątek przez CKW wyników wyborów frekwencja w nich wyniosła 77,23 proc., w tym w czasie głosowania przedterminowego - 34,95 proc. Uformowano wszystkie 1 309 rad lokalnych, wybierając 18 110 deputowanych. W jednym okręgu wybory zostaną powtórzone w związku z wycofaniem się jedynego kandydata.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)