Zysk netto Kernel Holding spadł r: r do 67 mln USD w II kw. r.fin. 2017: 2018


Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - Kernel Holding odnotował 67 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku finansowego 2017/2018, tj. od. 1 lipca do 31 grudnia 2017 r., wobec 95,36 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 55,88 mln USD wobec 116,08 mln USD zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 77,1 mln USD wobec 129,8 lmn USD rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 536,07 mln USD w II kw. roku finansowego wobec 659,28 mln USD rok wcześniej.
"Przychody Kernel Holding w II kw. r.fin. 2017/2018 zmniejszyły się o 19% r/r do 536 mln USD w związku ze zmianą kwartalnego układu sprzedaży oleju słonecznikowego i znaczącym spadkiem eksportu ziarna z Rosji w wyniku przeniesienia kwot przeładunkowych w terminalu Taman na inny podmiot" – czytamy w raporcie.
W I połowie roku finansowego 2017/2018 spółka miała 89,82 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 159,5 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 072,17 mln USD w porównaniu z 1 043,34 mln USD rok wcześniej.
Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)