KE chce też, by firmy internetowe aktywniej zapobiegały takim treściom.

"Platformy internetowe stają się głównym źródłem informacji, mają zatem obowiązek zapewnienia bezpiecznego środowiska dla swoich użytkowników" - powiedział w czwartek komisarz UE ds. rynku cyfrowego Andrus Ansip, przedstawiając zalecenia Komisji.

Osobny rozdział dokumentu poświęcony został treściom terrorystycznym, jako szczególnie groźnym dla bezpieczeństwa publicznego. Wprowadza on "zasadę jednej godziny", która mówi, że "wszystkie przedsiębiorstwa powinny usuwać takie treści w ciągu jednej godziny od zgłoszenia".

Zdaniem Ansipa samoregulacja w internecie, czyli spontaniczne działania firm na rzecz ograniczenia nielegalnych treści w internecie, przynosi efekty. "Wiele platform usuwa więcej nielegalnych treści niż kiedykolwiek dotychczas" - argumentował. Zaznaczył jednak, że zarówno instytucje, jak i przedsiębiorstwa powinny szybciej reagować na propagandę terrorystyczną i inne nielegalne treści. Stanowią one bowiem "poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli i ich praw podstawowych".

Dlatego też w opublikowanej w czwartek rekomendacji KE przedstawiła mechanizmy, jakie platformy internetowe powinny wprowadzić, by "sygnalizować nielegalne treści", oraz "sposoby przetwarzania zgłoszeń dotyczących takich treści".

Ansip podkreślił, że obecne zalecenie różni się od poprzednich dokumentów KE w tej sprawie przede wszystkim tym, że choć nie ma bezpośredniej mocy wiążącej, to jednak stanowi dokument prawny i jako taki może się stać podstawą działania firm internetowych oraz formalnym punktem odniesienia w ewentualnych sporach sądowych.

Zalecenie KE określa zarówno tzw. bierne mechanizmy wykrywania i usuwania nielegalnych treści („zgłaszanie i reagowanie”), jak i rodzaje działań aktywnych (zautomatyzowane procedury zapobiegające umieszczaniu takich treści). Przedstawia też mechanizmy składania i przetwarzania zgłoszeń, skutecznego wykrywania i identyfikowania treści terrorystycznych oraz zapobiegania ich ponownemu pojawieniu się po usunięciu.

Dokument zawiera także szczegółowe wskazówki dotyczące ram czasowych, oceny i działań następczych w celu usunięcia określonych treści, zwłaszcza zgłoszonych przez odpowiednie jednostki, np. unijną jednostkę Internet Referral Unit, Europol czy ich odpowiedniki w państwach członkowskich.

Współuczestniczący w prezentacji dokumentu komisarze Julian King (ds. bezpieczeństwa) i Viera Jourova (ds. sprawiedliwości, spraw konsumenckich i równości płci) podkreślali, że Komisja będzie monitorować, w jakim stopniu jej zalecenia są spełniane, zastrzegając jednakże, że zwierają one mechanizm ochrony wolności słowa, który pozwala osobom zamieszczającym kwestionowane treści odwoływać się od decyzji o ich usunięciu.

By umożliwić KE to monitorowanie, państwa członkowskie i przedsiębiorstwa będą musiały przedstawić jej "istotne informacje na temat treści terrorystycznych w terminie trzech miesięcy, a innych nielegalnych treści w terminie sześciu miesięcy".

Z Brukseli Grzegorz Paluch (PAP)