Zysk netto Kredyt Inkaso wzrósł r: r do 12,86 mln zł w I-III kw. r.fin. 2017: 2018Warszawa, 02.03.2018 (ISBnews) - Kredyt Inkaso odnotowało 12,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. roku finansowego 2017/2018, tj. od 1 kwietnia do 31 grudnia 2017 r., wobec 5,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 43,75 mln zł wobec 21,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 98,8 mln zł w I-III kw. wobec 75,18 mln zł rok wcześniej.

"Bardzo dobre rezultaty osiągnięte w pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2017/2018 potwierdzają wysoką skuteczność przyjętego przez Kredyt Inkaso modelu biznesowego. Konsekwentnie realizujemy naszą strategię, która zakłada systematyczny wzrost przychodów ze sprzedaży poprzez organiczny rozwój skali działania, tj. zwiększanie wartości kupowanych portfeli wierzytelności. Dzięki optymalizacji kosztów nabycia portfeli oraz wzrostowi rentowności ich likwidacji osiągamy wzrost marży operacyjnej, a w efekcie zysku netto" - powiedział p.o. prezesa Kredyt Inkaso Jarosław Orlikowski, cytowany w komunikacie.

W I-III kwartale roku obrotowego 2017/2018 szacunkowe spłaty z wierzytelności wyniosły 132,9 mln zł, co oznacza wzrost o 32% w skali roku. Dane o wysokości spłat z wierzytelności nie zostały jeszcze zaudytowane, podkreślono.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. wyniosła 1,85 mln zł wobec 6,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)