Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przejezdnej myjki taboru kolejowego, wraz z usługą utrzymania – dla potrzeb Kolei Śląskich. Termin wykonania myjki określono na maksymalnie pięć miesięcy od dnia zawarcia umowy; usługa utrzymania przewidywana jest na sześć lat od odbioru urządzenia.

Postępowanie dotyczące myjki wiąże się z rozwojem katowickiej bazy należącego do woj. śląskiego przewoźnika. Działająca od 2012 r. spółka zaczęła korzystać z zaplecza byłej bazy śląskiego zakładu Przewozów Regionalnych w Katowicach dopiero w grudniu 2016 r. Od tego czasu przeniosła tam swoją bazę taborową z miejscowości Łazy; następnie także administrację – z budynków w centrum Katowic.

To część projektu KŚ mającego sprzyjać większej efektywności zarządzania taborem i obniżeniu kosztów operacyjnych. Wśród korzyści ze zlokalizowania w jednym miejscu, w centrum regionu, kompleksowego zaplecza utrzymaniowo-naprawczego jest m.in. uporządkowanie i ograniczenie liczby przejazdów technicznych.

Baza przy ul. Raciborskiej jest docelowym miejscem obsługi i napraw wszystkich używanych przez przewoźnika pojazdów. Już w czasie przeprowadzki do tego miejsca spółka zapowiadała, że docelowo zostanie tam zainstalowana przejezdna myjka. Na oferty dotyczące dostawy i utrzymania urządzenia przejezdnego KŚ będą czekały do 3 kwietnia.

Aby zwiększać atrakcyjność swojej oferty dla pasażerów, KŚ wprowadzają m.in. różne oferty promocyjne.

Pasażerów do pociągów w regionie ma zachęcić też planowane na ten rok wycofanie wszystkich dzierżawionych od spółki Przewozy Regionalne ok. 20 pociągów starego typu EN57. Spółka odbiera obecnie sukcesywnie nowe pociągi, które mają całkowicie zastąpić (częściowo nowy tabor jest odbierany z opóźnieniami; na mocy umowy producent zapewnia tabor zastępczy).

Koleje Śląskie należą do samorządu woj. śląskiego. Roczny budżet przewoźnika przekracza 200 mln zł. Od 2016 r. obowiązuje wieloletnia umowa woj. śląskiego ze spółką - zakładająca roczną dotację do wykonywanych przez nią przewozów kolejowych w regionie na poziomie do 140 mln zł.

W połowie ub. roku zarząd woj. śląskiego zdecydował o aneksowaniu umowy, m.in. wydłużono termin jej obowiązywania z 31 grudnia 2025 r. - do 31 grudnia 2030 r.(PAP)

autor: Mateusz Babak