Gigantyczne straty firm naftowych wynikające z urealnienia wyceny zapasów, słabsze niż zwykle - z powodu rezerw - zyski TP oraz spowodowana spadkiem cen miedzi zniżka wyników KGHM to przykłady tego, jak sytuacja gospodarcza wpłynęła na wyniki firm.

Na zyskach wielu spółek odbiją się opcje walutowe, nie zawsze uwzględnione w prognozach analityków, bo część spółek poinformowała o tym dopiero w tych dniach, a pierwsze prognozy docierały na rynek już dwa tygodnie temu.

Z 27 giełdowych spółek, dla których mamy prognozy wyników, ponad połowa (14) powinna mieć wynik netto lepszy osiągniętego w IV kwartale 2007 roku. Duże lepszy jest obraz wyników firm na poziomie sprzedaży: wzrosła w 20 spółkach.