Bezpośrednim powodem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest wycena umów walutowych zawartych przez spółkę. Na koniec roku wycena opcji walutowych, które wygasają w 2009 roku, wyniosła -38 mln zł, które firma musiała zaksięgować jako straty. Umowa opcyjna zawarta z bankiem zobowiązuje spółkę do kupna albo sprzedaży określonej ilości waluty

Odwrócenie trendu na złotym i umowy zawarte przez spółki na kwoty większe, niż wynikałoby z prowadzonej działalności, wpędzają firmy w ogromne problemy finansowe, a część z nich doprowadza do bankructwa. Taki sam jak Krosno wniosek do sądu zgłosiła giełdowa spółka Odlewnie Polskie, o upadłości poinformował też zarząd Elwo, spółki zależnej od Rafko – pisze „Rzeczpospolita”.