KE wezwała Polskę do prawidłowego wdrożenia niektórych przepisów dot. odpadów


Warszawa, 08.03.2018 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) wezwała Polskę do prawidłowego wdrożenia przepisów dotyczących odpadów, w obszarze recyklingu odpadów z budowy, odpadów niebezpiecznych i planów gospodarowania odpadami, podała Komisja.
"Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do władz Polski wezwania do usunięcia uchybienia w związku z niezapewnieniem prawidłowej transpozycji niektórych przepisów dyrektywy ramowej w sprawie odpadów (dyrektywa 2008/98/WE). W prawie UE określono cele w zakresie ponownego użycia i recyklingu odpadów z budowy i rozbiórki oraz wymogi dotyczące odpadów niebezpiecznych i treści planów gospodarowania odpadami. Właściwe stosowanie unijnych przepisów dotyczących odpadów ma zasadnicze znaczenie dla przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym" - czytamy w komunikacie.
Polska ma teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń przedstawionych przez Komisję. W przypadku braku reakcji Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii, podano także.
(ISBnews)