Zysk netto PCC Rokita zmniejszył się r: r do 182,35 mln zł w 2017 r.Warszawa, 09.03.2018 (ISBnews) - PCC Rokita odnotował 182,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 202,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 201,14 mln zł wobec 234,3 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 266,4 mln zł wobec 222,48 mln zł w 2016 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 285,89 mln zł w 2017 r. wobec 1 107,19 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2017 był rekordowy, z zastrzeżeniem, iż wypracowane zyski trzeba analizować przez pryzmat wysokich wyników roku 2016, na który w dużym stopniu miały wpływ czynniki jednorazowe. Na czynniki te, uwzględnione w pozostałej działalności operacyjnej, składała się przede wszystkim sprzedaż świadectw efektywności energetycznej. Eliminując zmiany zysku na pozostałej działalności operacyjnej, grupa wykazałaby za 2017 rok wzrost zysku netto o blisko 18% i zysku EBITDA o ponad 15%" - napisał zarząd w liście do akcjonariuszy.

Siłą napędową bardzo dobrych rezultatów były rekordowe wyniki działalności dwóch podstawowych segmentów produkcyjnych grupy. W segmencie Chloropochodne przyczyną wzrostów był wysoki poziom marż i wolumenu sprzedaży m.in. z powodu sprzyjającej koniunktury i optymalizacji produkcji. Segment wypracował wzrost EBITDA o 41,5% r/r. W segmencie Poliuretany sytuację kreowały wyższe ceny polioli, portfolio wzbogacone o nowe produkty oraz zwiększenie udziałów w sprzedaży produktów specjalistycznych o wyższych marżach. EBITDA segmentu w 2017 roku wzrosła o 22% r/r, zaznaczono w liście.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 193,51 mln zł wobec 205,24 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r.

(ISBnews)